KOLEJNY SUKCES SOLIDARNOŚCI - ZWIĘKSZONY ODPIS NA ZFŚS

Sukces Solidarności! Wzrasta odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Odpis na ZFŚS rośnie – w ubiegły piątek Główny Urząd Statystyczny podał, że przeciętne wynagrodzenie miesięcznego w gospodarce narodowej wyniosło w 2023 r. 6246,13 zł, a w drugim półroczu 2023 r. – 6445,71 zł. W związku z tym odpis na ZFŚS w 2024 roku wyniesie 2417,14 zł na jednego pracownika (o 502,80 zł więcej niż w ubiegłym półroczu). Zakładowy Fundusz Świadczeń […]

KOLEJNE ROZMOWY ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Z MEN

Komunikat ze spotkania w dniu 8 lutego br. związków zawodowych z kierownictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej ws. projektu rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie ws. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

ZWIĘKSZONA ULGA PODATKOWA DLA ZWIĄZKOWCÓW

Po raz kolejny dokonując obliczenia należnego podatku dochodowego za poprzedni rok będzie można skorzystać z ulgi podatkowej związanej z przynależnością do związku zawodowego. Stało się to faktem, dzięki pracy NSZZ „Solidarność”. Skorzystać z tej ulgi będą mogli członkowie związku zawodowego, którzy w 2023 r. uzyskali przychody opodatkowane według skali podatkowej (PIT-36,37) lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) oraz oczywiście płacili składkę na rzecz związku. Maksymalna kwota odliczenia to 840 zł, […]

NOWOROCZNE SPOTKANIE „SOLIDARNOŚCI” OŚWIATY Z LUBELSZCZYZNY - „JEST CZAS PRACY I PODZIĘKOWAŃ....”

Powyższe słowa odzwierciedlają sens Spotkania Noworocznego – zorganizowanego w dniu 22.01.2024r. przez Regionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w siedzibie Regionu Środkowo-Wschodniego dla działaczy oraz członków Organizacji Zakładowych i Międzyzakładowych Lubelszczyzny. Rozpoczynając spotkanie Przewodnicząca RSOiW NSZZ „Solidarność” Wiesława Stec serdecznie powitała licznie zgromadzonych członków oświatowej solidarności oraz zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Departamentu Oświaty Miasta Lublin na czele z Dyrektor Ewą […]