W DNIU 18 KWIETNIA 2024 R. - REGIONALNA SEKCJA OŚWIATY I WYCHOWANIA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" ZAPRASZA NA WOJEWÓDZKĄ KONFERENCJĘ "KONDYCJA PSYCHOWFIZYCZNA NAUCZYCIELI XXI WIEKU"

Podczas konferencji chcemy rozpocząć ogólnokrajową dyskusję skierowaną na warunki pracy polskiego nauczyciela, a przede wszystkim na czynniki stresogenne w stępujące w codziennej pracy, które to przyczyniają się do szybszego wypalenia zawodowego i braku satysfakcji z wykonywanego zawodu. Dowiesz się o wynikach badań, które dotyczą kondycji psychofizycznej nauczycieli. Jakie są aspekty wypalenia zawodowego i jego wpływ na stan psychofizyczny nauczycieli. Jak znaleźć motywację do pracy. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące terminu, miejsca, […]

XI Ogólnopolska Konferencja "Edukacja Przyszłości" w Lublinie

W dniach 20-21 marca 2024r. przedstawiciele Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” na czele Przewodniczącą Wiesławą Stec uczestniczyli w XI Ogólnopolskiej Konferencji „Edukacja Przyszłości”, podczas której przedstawili oczekiwania NSZZ „Solidarność” wobec nowego MEN dotyczących kierunków rozwoju polskiej oświaty m.in. tematu związanego z zakresem zmian podstaw programowych, problematyki prac domowych, systemu wynagradzania nauczycieli, a także zwróciliśmy uwagę na tematykę dotyczącą wsparcia psychologicznego polskiego nauczyciela.Konferencja […]

OCZEKIWANIA  OŚWIATOWEJ SOLIDARNOŚCI WOBEC NOWEGO MEN

„RAZEM CZY OSOBNO” – 16 marca 2024r. audycja radiowa m.in. o podwyżkach płac dla nauczycieli.Goście: Ewa Dumkiewicz-Sprawka – dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin; Wiesława Stec – przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Magdalena Zabłocka – dyrektor ds. programowych Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości i Marek Gągola – wiceprzewodniczący Oddziału ZNP w Lublinie.https://www.facebook.com/watch/?v=918388186418160

NIE ŻYJE ZENOBIA KITÓWNA – I PRZEWODNICZĄCA REGIONALNEJ SEKCJI OŚWIATY I WYCHOWANIANSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W LUBLINIE

Lublin, 4 marca 2024r. Urodziła się 5 września 1933 r. w Kurowie k. Puław. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na Wydziale Nauk Humanistycznych (1960), w 1966 r. obroniła doktorat. W latach 1947-49 i 1956-58 była drużynową Związku Harcerstwa Polskiego, 1959-80 phm. i harcmistrzynią ogólnopolskiej nieformalnej grupy harcerek nawiązującej do dawnej Organizacji Harcerek. W czerwcu 1949 r. wykonała ulotki nawołujące do bojkotu zlotu organizowanego przez komunistów w święto Bożego […]

KOLEJNY SUKCES SOLIDARNOŚCI - ZWIĘKSZONY ODPIS NA ZFŚS

Sukces Solidarności! Wzrasta odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Odpis na ZFŚS rośnie – w ubiegły piątek Główny Urząd Statystyczny podał, że przeciętne wynagrodzenie miesięcznego w gospodarce narodowej wyniosło w 2023 r. 6246,13 zł, a w drugim półroczu 2023 r. – 6445,71 zł. W związku z tym odpis na ZFŚS w 2024 roku wyniesie 2417,14 zł na jednego pracownika (o 502,80 zł więcej niż w ubiegłym półroczu). Zakładowy Fundusz Świadczeń […]

KOLEJNE ROZMOWY ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Z MEN

Komunikat ze spotkania w dniu 8 lutego br. związków zawodowych z kierownictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej ws. projektu rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie ws. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

ZWIĘKSZONA ULGA PODATKOWA DLA ZWIĄZKOWCÓW

Po raz kolejny dokonując obliczenia należnego podatku dochodowego za poprzedni rok będzie można skorzystać z ulgi podatkowej związanej z przynależnością do związku zawodowego. Stało się to faktem, dzięki pracy NSZZ „Solidarność”. Skorzystać z tej ulgi będą mogli członkowie związku zawodowego, którzy w 2023 r. uzyskali przychody opodatkowane według skali podatkowej (PIT-36,37) lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) oraz oczywiście płacili składkę na rzecz związku. Maksymalna kwota odliczenia to 840 zł, […]

NOWOROCZNE SPOTKANIE „SOLIDARNOŚCI” OŚWIATY Z LUBELSZCZYZNY - „JEST CZAS PRACY I PODZIĘKOWAŃ....”

Powyższe słowa odzwierciedlają sens Spotkania Noworocznego – zorganizowanego w dniu 22.01.2024r. przez Regionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w siedzibie Regionu Środkowo-Wschodniego dla działaczy oraz członków Organizacji Zakładowych i Międzyzakładowych Lubelszczyzny. Rozpoczynając spotkanie Przewodnicząca RSOiW NSZZ „Solidarność” Wiesława Stec serdecznie powitała licznie zgromadzonych członków oświatowej solidarności oraz zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Departamentu Oświaty Miasta Lublin na czele z Dyrektor Ewą […]