81 532-08-11

oswiata.lublin@solidarnosc.org.pl

Email

Królewska 3

20-109 Lublin

81 532-08-11

Centrala

Pon - Pt: 9:00 - 15:00

Godziny otwarcia

Domy Wczasów Dziecięcych dostaną subwencję za pracę w weekendy

Komunikat Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”.

Dzięki interwencji KSOiW NSZZ „Solidarność”, w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024, Ministerstwo Edukacji i Nauki uwzględniło propozycję KSOiW w zakresie naliczania środków dla Domów Wczasów Dziecięcych i przyjęto sposób liczenia wychowanków do przedmiotowej wagi w okresie od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. bez żadnych wyłączeń. Oznacza to, że DWD będą otrzymywały subwencje oświatową również za soboty i niedziele, a nie z wyłączeniem tych dni, jak zaproponowano w projekcie rozporządzenia.

dr Waldemar jakubowski

przewodniczący KSOiW

NSZZ „Solidarność”

Solidarność KSOiW – Domy Wczasów Dziecięcych dostaną subwencję za pracę w weekendy. (solidarnosc.org.pl)