81 532-08-11

oswiata.lublin@solidarnosc.org.pl

Email

Królewska 3

20-109 Lublin

81 532-08-11

Centrala

Pon - Pt: 9:00 - 15:00

Godziny otwarcia

EUROPEJSKI OBSZAR EDUKACJI ORAZ PRAGMATYKA ZAWODOWA NAUCZYCIELI - KOMUNIKAT RADY KSOiW Z DNIA 4.06.2024 R.

Zagrożenia i szanse związane z Europejskim Obszarem Edukacji oraz oczekiwane i niepożądane zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli to dwa dominujące tematy poruszane podczas hybrydowego zebrania Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania.

4 czerwca 2024 r. w Warszawie obradowała Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania. Przewodniczący KSOiW dr Waldemar Jakubowski przedstawił założenia Europejskiego Obszaru Edukacji. Analizując jego założenia można zauważyć nową definicję jakości kształcenia, a mianowicie jakość szkoły jest tym wyższa, im większa jest  jej różnorodność kulturowa, światopoglądowa itp.

Kolejna  zmiana dotyczy  definicji efektów edukacyjnych. O wysokiej jakości świadczy  dobrostan ucznia a nie jego wiedza, umiejętności i postawy. 

Elementem wdrażanym systematycznie i programowo  od kilkunastu lat jest inkluzja edukacyjna, czyli edukacja włączająca. Program ten zakłada, że wszyscy uczniowie, bez względu na rodzaj niepełnosprawności, mają się uczyć wspólnie w szkole, będącej najbliżej domu, miejsca zamieszkania. Szkoły specjalne zostaną zlikwidowane, co zakłada podpisana przez Polskę w 2012 roku deklaracja ONZ w sprawie likwidacji szkolnictwa specjalnego. Informacja ta wywołała wzburzenie, ponieważ przedstawiciele kolejnych rządów zapewniali, że szkolnictwo specjalne w Polsce nie jest zagrożone. Zarówno w Polsce jak i w Europie nauczyciele wskazują na negatywne skutki tzw. edukacji włączającej. „Szkoła dla wszystkich” to w rzeczywistości szkoła dla nikogo, ponieważ nikt nie ma w niej szans na rozwój swojego potencjału. Uczniowie z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych  są sześciokrotnie częściej ofiarami  przemocy rówieśniczej niż pozostali uczniowie. Materiał edukacyjny jest dla nich za trudny, a rówieśnicy wyśmiewają ich łatwiejsze, tzw. „dostosowane” zadania. Uczniowie są obok siebie w klasie, ale nie są razem, zwłaszcza w starszych klasach szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych. Samotni, rozczarowani często protestują, co uniemożliwia prowadzenie lekcji i odbiera szansę na właściwy poziom edukacyjny pozostałym uczniom. Zachowania autoagresywne i agresywne stanowią zagrożenia dla nich jak i ich pełnosprawnych rówieśników. 

Członkowie Rady bardzo krytycznie odnieśli się do założeń Europejskiego Obszaru Edukacji, dostrzegając w nim poważne zagrożenia. Różnorodność  szkoły i dobrostan ucznia nie przełożą się na rozwój nowych technologii i rozwój gospodarki. Niski poziom wiedzy  uczniów szkół publicznych nie da im szansy na dobrą pracę i wysoki poziom materialny. Wiedzę i umiejętności oraz szansę na rozwój i dobry start w dorosłość uczniowie będą zdobywali w szkołach niepublicznych. Szkoły te będą stawiały  wysokie wymagania edukacyjne i będą dostępne dla wybranych uczniów.

Przewodniczący KSOiW, podsumowując burzliwą dyskusję, zaproponował przygotowanie alternatywy dla koncepcji Europejskiego Obszaru Edukacyjnego.

Wśród problemów związanych z pragmatyką zawodową nauczycieli, zgłoszone zostały postulaty dotyczące wcześniejszych emerytur i urlopu dla poratowania zdrowia  oraz problem uczniów w kryzysie tożsamości płciowej i ich oczekiwań dot. funkcjonowania w szkole.

Izabela Lorenz-Sikorska