81 532-08-11

oswiata.lublin@solidarnosc.org.pl

Email

Królewska 3

20-109 Lublin

81 532-08-11

Centrala

Pon - Pt: 9:00 - 15:00

Godziny otwarcia

IX Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI

W dniach 6-7 kwietnia 2022 r. Przewodniczący KSOiW  NSZZ „Solidarność” Ryszard Proksa oraz Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Wisława Stec wraz z Wiceprzewodniczącą RSOiW Martą Gocłowską uczestniczyli w IX Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości” w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, która zorganizowana została przez Municipium S.A. oraz Miasto Lublin. Przewodniczący KSOiW oraz Przewodnicząca RSOiW wystąpili jako prelegenci w dwóch panelach.

Pierwszy z nich poświęcony był  najważniejszym problemom pojawiającym się pomiędzy organami prowadzącymi a dyrektorami szkół. Rozmawiano również o reformie edukacji, optymalizacji kosztów zarządzania oświatą, a także o dobrych praktykach w informatyzacji placówek oświatowych.

W drugim panelu próbowano odpowiedzieć na pytanie o finansowanie planowanych podwyżek dla nauczycieli, oraz  szukano nowych, także zewnętrznych, źródeł finansowania zadań oświatowych.

W kolejnych panelach rozmawiano o innowacyjnych metodach nauczania, o systemie oceniania i zagrożeniach, na jakie narażeni są młodzi użytkownicy Internetu.

Omawiano również kwestie finansowania placówek przedszkolnych – zarówno z wykorzystaniem funduszy krajowych, jak też unijnych. Praktycy opowiedzieli o nowoczesnych programach nauczania, w tym alternatywnych systemach edukacji przedszkolnej.