81 532-08-11

oswiata.lublin@solidarnosc.org.pl

Email

Królewska 3

20-109 Lublin

81 532-08-11

Centrala

Pon - Pt: 9:00 - 15:00

Godziny otwarcia

NOWOROCZNE SPOTKANIE „SOLIDARNOŚCI” OŚWIATY Z LUBELSZCZYZNY - „JEST CZAS PRACY I PODZIĘKOWAŃ....”

Powyższe słowa odzwierciedlają sens Spotkania Noworocznego – zorganizowanego w dniu 22.01.2024r. przez Regionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w siedzibie Regionu Środkowo-Wschodniego dla działaczy oraz członków Organizacji Zakładowych i Międzyzakładowych Lubelszczyzny. Rozpoczynając spotkanie Przewodnicząca RSOiW NSZZ „Solidarność” Wiesława Stec serdecznie powitała licznie zgromadzonych członków oświatowej solidarności oraz zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Departamentu Oświaty Miasta Lublin na czele z Dyrektor Ewą Dukiewicz-Sprawką, Jadwiga Mach Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miasta Lublin, były Wojewoda Lech Sprawka oraz Teresa Misiuk do niedawna Lubelski Kurator Oświaty, a także dyrektorzy szkół i przedszkoli. Obecne również były nasze Koleżanki, które tworzyły oświatową solidarność w latach 80-tych: Janina Szymajda, Helena Miturska oraz Lucyna Duma.

Jak co roku spotkanie uświetnili swoją obecnością ks. kanonik Zbigniew Kuzia oraz ks. Piotr Hodorek duszpasterz odpowiedzialny za oświatę. Z radością powitaliśmy Przewodniczącego Regionu Mariana Króla, sekretarz Regionu Dorotę Mazurek oraz Przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania Waldemara Jakubowskiego.

W spotkaniu uczestniczyli także Przewodniczący zaprzyjaźnionych Sekcji Regionalnych oraz Przewodniczący Organizacji z innych branż.

W atmosferze jedności Goście oraz Przewodnicząca RSOiW złożyli zebranym noworoczne życzenia.

Spotkanie było okazją do posumowań i refleksji na temat działań podejmowanych przez oświatową solidarność w minionym roku, a mających na celu zwrócenie uwagi Rządu i Organów Prowadzących na podmiotowość oświaty w życiu społecznym, co ma ogromne przełożenie na rozwój silnej, nowoczesnej i niepodległej Polski.

Szczególną uwagę zwrócono na obudowę autorytetu polskiego nauczyciela poprzez wypracowanie odpowiednich standardów pracy i godnego wynagrodzenia, które w ostatnich latach wzrastało w sposób symboliczny. Co spowodowało ogromne rozczarowanie z jednoczesną emigracją wielu doświadczonych nauczycieli do innych zawodów z dużo wyższymi wynagrodzeniami.

W tym dniu wielu Koleżankom i Kolegom podziękowano za angażowanie w działalność na rzecz członków NSZZ „Solidarność” i innych pracowników oświaty w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych oraz kreowanie w środowisku oświatowym właściwej postawy moralno-społecznej.

Wyrazem uznania były wręczone przez Przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania Waldemara Jakubowskiego „Srebrne Odznaki” KSOiW NSZZ „Solidarność”.

Spotkanie zakończyło się symbolicznym akcentem, którym było dzielenie się opłatkiem.

Uczestnicy spotkania wyrazili swoje pragnienie solidarności, jedności i życzliwości na każdy dzień nowego roku.

Z pozdrowieniami

Wiesława Stec

Przewodnicząca RSOiW