81 532-08-11

oswiata.lublin@solidarnosc.org.pl

Email

Królewska 3

20-109 Lublin

81 532-08-11

Centrala

Pon - Pt: 9:00 - 15:00

Godziny otwarcia

Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” po spotkaniu związków zawodowych z Ministrem Edukacji i Nauki

Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” po spotkaniu związków zawodowych z Ministrem Edukacji i Nauki

Podczas dzisiejszego spotkania związków zawodowych z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji i Nauki, poruszane były kwestie związane z nauczycielskimi świadczeniami kompensacyjnymi. Ministerstwo popiera objęcie świadczeniami nauczycieli będących pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych. Zamierza również poszerzyć katalog nauczycieli pozostających na świadczeniach kompensacyjnych mogących czasowo podjąć pracę w szkołach, w którym uczą się dzieci uchodźców z Ukrainy (ustawa o pomocy uchodźcom). W zakresie oceny pracy nauczycieli, resort edukacji rozważyć ma wprowadzenie zmian w rozporządzeniu, polegających na usunięciu punktów i procentów określających stopień spełnienia kryteriów oceny.

Spotkanie to nie dało możliwości podjęcia poważnych rozmów dotyczących najważniejszych dla nauczycieli spraw: podniesienia wynagrodzeń i przywrócenia art. 88 Karty Nauczyciela (dot. wcześniejszych emerytur). Minister poinformował, iż mimo starań szefów resortu, rząd zaplanował 7,8% „podwyżki” płac nauczycieli, a postulaty związkowe przekaże Premierowi. Odpowiadając Przewodniczącemu Ryszardowi Proksie upominającemu się o przywrócenie art. 88, po raz kolejny przekazał, iż rozmowy na ten temat mogą się toczyć tylko w powiązaniu ze zmianami w pragmatyce zawodu nauczyciela (w tym z podwyższeniem pensum).

Przewodniczący R. Proksa podkreślił, że w związku z wprowadzaniem edukacji włączającej do szkół, dochodzi do negatywnych, czasem patologicznych zjawisk, stopniowo obniżających jakość pracy placówek oświatowych, a kolejne szkoły specjalne zagrożone są likwidacją. 

Przedstawiciele KSOiW zwrócili również uwagę na brak zapowiadanych przed dwoma laty prac nad zmianą przepisów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Istniejący stan prawny umożliwia wykorzystywanie komisji dyscyplinarnych jako narzędzia opresji niektórych dyrektorów szkół wobec nauczycieli.

Minister D. Piątkowski zapowiedział na styczeń kolejne spotkanie zespołu roboczego, który ma zająć się problemem odbiurokratyzowania oświaty. KSOiW po raz kolejny domagała się wydania katalogu dokumentów, które nauczyciel musi obligatoryjnie sporządzać.

Prezydium KSOiW stwierdza, że MEiN nie wykazuje woli do prowadzenia rozmów na temat zmian w systemie finansowania oświaty i wynagradzania nauczycieli, wcześniejszych emerytur oraz warunków pracy nauczyciela. Zapowiadane przez resort edukacji spotkania mają na celu przeciąganie tych zaniechań aż do wyborów parlamentarnych, pod pozorem prowadzenia rozmów ze związkami zawodowymi. 

Monika Ćwiklińska

Rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność”