81 532-08-11

oswiata.lublin@solidarnosc.org.pl

Email

Królewska 3

20-109 Lublin

81 532-08-11

Centrala

Pon - Pt: 9:00 - 15:00

Godziny otwarcia

Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

Siedlce, 24.11.2022 r.; Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zgodnie z harmonogramem odbyła się Siedlcach w dniach 23 – 24 listopada 2022 r. 

Podczas posiedzenia przewodniczący Ryszard Proksa poinformował o przebiegu spotkania przedstawicieli Komisji Krajowej z premierem Mateuszem Morawieckim, w którym brał udział. Przewodniczący w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na problemy środowiska oświatowego, a głównie katastrofalną sytuację finansową nauczycieli w obliczu braku waloryzacji płac i galopującej inflacji. Premier zobowiązał się, że w ramach zespołu negocjacyjnego Rząd – NSZZ „Solidarność”, jeden z podzespołów będzie poświęcony oświacie.

Rada KSOiW ustaliła, że priorytetowymi tematami, które należy poruszyć podczas spotkania związków zawodowych z Ministrem Edukacji i Nauki zaplanowanego na 30 listopada 2022 r. są:

– zmiana systemu wynagradzania nauczycieli wraz ze zmianą finansowania oświaty oraz standaryzacją warunków pracy,

– przywrócenie art. 88 Karty Nauczyciela.

W czasie obrad Mecenas Tomasz Gryczan zrelacjonował przebieg uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej protest nauczycieli w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w listopadzie 1981 roku. Przeprowadził również prezentację prawnych aspektów dotyczących uzgadniania regulaminów wynagradzania nauczycieli w gminach i powiatach.

Ryszard Proksa

Przewodniczący

KSOiW NSZZ „Solidarność”