81 532-08-11

oswiata.lublin@solidarnosc.org.pl

Email

Królewska 3

20-109 Lublin

81 532-08-11

Centrala

Pon - Pt: 9:00 - 15:00

Godziny otwarcia

Komunikat sztabu protestacyjnego oświatowej „Solidarności”

Sztab protestacyjny Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” uznaje spotkanie Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy i Przewodniczącego KSOiW Ryszarda Proksy z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim oraz ministrami resortu edukacji Przemysławem Czarnkiem i Dariuszem Piontkowskim w dniu 15 listopada za rozpoczęcie merytorycznych  rozmów na temat realizacji VI punktu Porozumienia zawartego 7 kwietnia 2019 roku. 

Wyrażamy nadzieję, że prowadzone rozmowy na tym poziomie doprowadzą do wypracowania systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej i zakończą się wywiązaniem przez obóz Zjednoczonej Prawicy z zobowiązania udzielonego NSZZ „Solidarność” w tym zakresie. 

Przypominamy jednocześnie, że w całości odrzuciliśmy propozycje MEiN  z 21 września 2021 r.  Wyrażamy gotowość do dalszych rozmów, ale oczekujemy propozycji,  które zwiększą atrakcyjność zawodu nauczyciela, godząc potrzeby doświadczonych nauczycieli będących u schyłku swojej kariery zawodowej z potrzebami nauczycieli, którzy pracę w tym zawodzie rozpoczną. Nie zgodzimy się na propozycje, które uderzą w tysiące nauczycieli, którzy nie będą mieli możliwości dopracować do emerytury. 

W dalszym ciągu uważamy, że konieczne jest przywrócenie możliwości przejścia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela, jako niezbędnego elementu zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez niego prawa. Dodatkowo żądamy objęcia nauczycieli w okresie przedemerytalnym szczególną ochroną przed zwolnieniem na zasadach analogicznych do kodeksu pracy.   

Ryszard Proksa
Przewodniczący
KSOiW NSZZ „Solidarność” 

Więcej informacji >>>