Kontakt

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”
20-109 Lublin, ul. Królewska 3
tel. 0 81-5320811
fax 5323301
oswiata.lublin@solidarnosc.org.pl