81 532-08-11

oswiata.lublin@solidarnosc.org.pl

Email

Królewska 3

20-109 Lublin

81 532-08-11

Centrala

Pon - Pt: 9:00 - 15:00

Godziny otwarcia

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" zadaje pytania Rządowi RP w sprawie trudnej sytuacji polskiej oświaty i jej pracowników.

Wkrótce opublikujemy wystąpienia, niosące ze sobą analizę i głos pracowników oświaty, chcemy, aby nasz głos był zauważany. Jako pierwsze  przedstawimy wypowiedź Przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” – pana dr Waldemara Jakubowskiego, który wskazuje na oczekiwania wobec polskiego rządu i wyzwania, jakie stoją przed pracownikami polskiej oświaty.

W wystąpieniu odnajdziemy refleksję nad obecną sytuacją w systemie oświaty, uwzględniającą opinie nauczycieli, rodziców i uczniów. Słowa ukierunkowane są na wyjaśnienie kluczowych kwestii, takich jak: żenująco niskie wynagrodzenia, dostosowanie programów nauczania do dynamicznie zmieniających się potrzeb społecznych i rynku pracy, a także wsparcie dla kadry pedagogicznej w obliczu nowych wyzwań.

Wypowiedź zawiera także apel o współpracę i dialog między rządem a związkami zawodowymi. Przewodniczący  podkreśla potrzebę efektywnej komunikacji, która prowadziłaby do tworzenia wspólnych rozwiązań na rzecz lepszej jakości polskiego systemu edukacji.

Rozwinięcie kreatywności i postaw obywatelskich wśród uczniów ma kluczowe znaczenie dla budowy przyszłości kraju. Jedynie modernizacja szkół i odpowiednie finansowanie edukacji zapewni uczniom i nauczycielom godziwe warunki do nauki i pracy.

Duch współpracy, otwartości na dialog i dążenie do wspólnego dobra kierują działaniami oświatowej „Solidarności”. To nie tylko analiza problemów, ale także propozycja budowania konstruktywnych rozwiązań. Głos pracowników edukacji oparty na doświadczeniu i fachowej wiedzy staje się ważnym elementem w debacie nad przyszłością polskiego szkolnictwa.

Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” kieruje swoje słowa bezpośrednio do premiera Mateusza Morawieckiego, bo bez efektywnego systemu edukacji oczekiwana przez społeczeństwo dynamika rozwoju Polski będzie niemożliwa.