81 532-08-11

oswiata.lublin@solidarnosc.org.pl

Email

Królewska 3

20-109 Lublin

81 532-08-11

Centrala

Pon - Pt: 9:00 - 15:00

Godziny otwarcia

Nowy rok szkolny – nowe wyzwania

Obrady Rady Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania 30 sierpnia br. odbyły się po raz pierwszy od wielu miesięcy w trybie stacjonarnym. Na początku Przewodnicząca Sekcji Wiesława Stec złożyła sprawozdanie z działalności w miesiącznica wakacyjnych, przede wszystkim dotyczyły one stanu realizacji postulatów „Solidarności” przez Rząd RP, działań Sekcji Krajowej i struktur poziomych związku. Najważniejsza dla nas jest oczywiście realizacja punktu VI (sztywne uzależnienie płac w oświacie od średniej płacy w gospodarce narodowej) porozumienia podpisanego jeszcze w 2019 roku. Jak rozumiemy sytuację, następny ruch należy do ministra  Przemysława Czarnka i premiera Mateusza Morawieckiego – oczekujemy go z dużą obawą i umiarkowaną nadzieją. 

Poruszano także problem podwyżek dla pracowników administracji i obsługi oraz występowania w tej sprawie do właściwych samorządów, kłopotów związanych z opiniowaniem przez związki wniosków socjalnych, a także zatrudniania nauczycieli bez odpowiednich kwalifikacji. Osobną kwestią stanowią nieprawidłowości przy zawieraniu umów o pracę i tworzeniu arkuszy organizacji pracy placówek. Ogólnie mamy wrażenie, że przyzwolenie na ewidentne łamanie prawa staje się coraz powszechniejsze. Poruszono również bardzo częsty problem nietworzenia zakładowego funduszu zdrowia i mylenia go z funduszem socjalnym.

W. Jakubowski