Historia NSZZ Solidarność regionu Lublin

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” to największy związek zawodowy w Polsce. Powstawaliśmy w wyniku protestów robotników w lipcu i w sierpniu 1980 r. Dzięki Solidarności udało się w naszym kraju obalić totalitarny system komunistyczny.

Dzień dzisiejszy to nieustanna dbałość o poprawę warunków pracy i życia. Stawiamy na profesjonalną obsługę naszych członków. Staramy się aby związek zawodowy reprezentujący pracowników był równoprawnym partnerem wobec pracodawcy. Profesjonalna obsługa prawna, szkolenia, otwartość na problemy zwykłych ludzi to nasze atuty. W swojej pracy wykorzystujemy doświadczenia międzynarodowe. NSZZ Solidarność jest między innymi członkiem Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych ,Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, Światowej Konfederacji Pracy.

Najwyższą władzą NSZZ Solidarność jest Krajowy Zjazd Delegatów. To on wybiera Komisję Krajową, która jest organem nadrzędnym wobec zarządów regionów, rad sekretariatów i sekcji branżowych. Komisja Krajowa reprezentuje Związek wobec władz oraz administracji państwowej i gospodarczej a także innych organizacji i instytucji. KK koordynuje działania wszystkich struktur organizacyjnych Związku. Organem kontrolnym Związku jest Krajowa Komisja Rewizyjna.

NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego to blisko 30 tysięcy członków. Obejmujemy swoim działaniem większą część województwa lubelskiego. Posiadamy struktury w blisko 600 zakładach pracy.

Najwyższą władzą w Regionie jest Walne Zebranie Delegatów, które wybiera na czteroletnią kadencję Przewodniczącego, Zarząd Regionu i Komisję Rewizyjną..