81 532-08-11

oswiata.lublin@solidarnosc.org.pl

Email

Królewska 3

20-109 Lublin

81 532-08-11

Centrala

Pon - Pt: 9:00 - 15:00

Godziny otwarcia

OBRADY RADY RSOiW – 8 kwietnia 2022r.

W dniu 8 kwietnia 2022r. odbyło się zebranie Rady  Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, podczas którego Przewodnicząca Rady Sekcji Wiesława Stec przedstawiła osoby, które wyniku wyborów uzupełniających (z urną) zostali wybrani na  członków Rady Sekcji do końca kadencji – do 2023 r. Nowymi członkami Rady Sekcji zostali: Małgorzata Piwko z okręgu Tomaszów Lubelski, Grzegorz Pańko z okręgu Zamość, Katarzyna Radek z okręgu Świdnik, Małgorzata Urbanek i Paweł Rafalski z okręgu Puławy oraz Iwona KręglickaMarek Mirosław z okręgu Lublin. Nowym członkiem Komisji Rewizyjnej RSOiW została Monika Mejer.

W dalszej części zebrania Przewodnicząca zwróciła się do Rady o akceptację kol. Iwony Kręglickiej i kol. Pawła Rafalskiego jako kandydatów do uzupełnienia składu Prezydium Rady RSOiW. W wyniku głosowania ww. osoby zostały członkami Prezydium Rady RSOiW.

Ważnymi tematami była także dyskusja na temat formy protestu w związku z brakiem porozumienia KSOiW NSZZ „Solidarność” a MEiN . W wyniku dyskusji członkowie Rady zadeklarowali swoje uczestnictwo w pikiecie przed Sejmem w dniu głosowania dotyczącego skrajnie niskich podwyżek dla nauczycieli od 1 maja 2022r. Kolejnym, ważnym punktem było przyjęcie przez Radę sprawozdania finansowego za 2021r. oraz omówienie sytuacji związanej z przyjęciem dzieci i młodzieży ukraińskiej do szkół i placówek oświatowych.

Wiesława Stec