81 532-08-11

oswiata.lublin@solidarnosc.org.pl

Email

Królewska 3

20-109 Lublin

81 532-08-11

Centrala

Pon - Pt: 9:00 - 15:00

Godziny otwarcia

Obrady XXXII Walnego Zebrania Delegatów

XXXII Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” obradowało na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Najważniejszym punktem spotkania była prezentacja książki pt. „Zobowiązujące dziedzictwo Lubelskiego Lipca 1980”.  Uzupełniliśmy również skład Zarządu Regionu o dwie panie: Marzenna Chlebowska – Tomaszów Lubelski i Helena Nieradko – Hrubieszów. Gratulujemy wybranym i życzymy owocnej pracy.

Delegaci przyjęli również uchwały i stanowiska dotyczące m.in. ochrony ludzi pracy, sprawiedliwego traktowania, godnego wynagrodzenia za pracę. Związkowcy Regionu Środkowo-Wschodniego postanowili zastrzec sobie prawa autorskie, do używania nazwy Lubelskiego Lipca 1980, odniesiono się również do kontrowersyjnych kwestii związanych, z organizacją tegorocznych obchodów Lubelskiego Lipca 1980 lubelskich kolejarzy. W kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainie, potępiono niczym nieuzasadnioną agresję i wyrażono poparcie dla Ukrainy.

Dziękujemy delegatom za obecność, merytoryczną dyskusję i zaangażowanie na rzecz wypracowania najlepszych rozwiązań wynikających z misji NSZZ „Solidarność”. Dziękujemy gościom za przybycie na WZDR, za podzielenie się wiedzą, refleksjami nt. „Solidarności”, a przede wszystkim, za sugestie dotyczące poszukiwania optymalnego modelu jej funkcjonowania i rozwoju.  

Praca Zarządu Regionu została oceniona pozytywnie, o czym świadczy udzielone absolutorium przez niemal wszystkich delegatów, za co dziękujemy.

Do zobaczenia następnym razem.

Zobacz galerię