81 532-08-11

oswiata.lublin@solidarnosc.org.pl

Email

Królewska 3

20-109 Lublin

81 532-08-11

Centrala

Pon - Pt: 9:00 - 15:00

Godziny otwarcia

Odeszła Anna Stanek

Urodzona w 1947 roku w Lublinie.

Od powstania NSZZ „Solidarność” była aktywną działaczką związkową, zaangażowaną w tworzenie struktur związku w oświacie. Była członkiem Komitetu Założycielskiego, następnie przewodnicząca Komisji Zakładowej w Technikum Przemysłu Spożywczego w Lublinie, gdzie pracowała jako nauczyciel i wychowawca młodzieży. Jednocześnie była redaktorem pisma „Solidarność Nauczycielska”.

Po ogłoszeniu stanu wojennego nie zaniechała działalności w podziemnej Solidarności Nauczycielskiej. W ramach działającej przy Tymczasowym Zarządzie Regionu Komisji Socjalnej NSZZ „Solidarność” w latach 1983-1989 była zaangażowana w organizowanie w okresie wakacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin członków „Solidarności”, w ramach akcji letniej „Wakacje z Bogiem”. Za organizowanie tej akcji została aresztowana w dniu 23.06.1986 r. Wraz z innymi osobami związanymi prowadzeniem akcji letniej „Wakacje z Bogiem” objęta była postępowaniem prokuratorskim.

W 1989 r. została wiceprzewodniczącą Biura ds. Wypoczynku Dzieci i Młodzieży Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego „Solidarności”. Z powodu swej działalności była inwigilowana, wzywana na rozmowy ostrzegawcze i zatrzymywana na 48 godzin, zaś w jej domu przeprowadzano przeszukania.

W 1992 roku Fundatorka i jedna z założycieli Fundacji „Ruchu Solidarności Rodzin” w Lublinie.

15 czerwca 2018 r. została odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności, nadanym postanowieniem Prezydenta RP.

Zmarła 23 sierpnia br. 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 26 sierpnia br. o godz. 12:00 w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie.