81 532-08-11

oswiata.lublin@solidarnosc.org.pl

Email

Królewska 3

20-109 Lublin

81 532-08-11

Centrala

Pon - Pt: 9:00 - 15:00

Godziny otwarcia

OŚWIATOWA „SOLIDARNOŚĆ” PO WYBORACH NA NOWĄ KADENCJĘ 2023-2028

Wiesława Stec przez kolejną kadencję będzie szefową Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”. Takiego wyboru dokonali delegaci 14 kwietnia br. podczas Walnego Zebrania Delegatów. Przewodniczącej serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów oraz wytrwałości w pracy związkowej.

Delegaci zdecydowali także kto będzie ich reprezentował w Regionalnej Radzie Sekcji Oświaty i Wychowania oraz na szczeblu krajowym, podczas KZD Sekcji Krajowej. Podjęli uchwały i stanowiska, w których domagają się między innymi zrównania praw nauczycieli z innymi pracownikami sfery budżetowej w zakresie prawa do urlopu na żądanie (4 dni z KP), nagrody jubileuszowej po 45-ciu latach pracy (obecnie tylko po 40-tu, co wynika KN). Apelują również o ujęcie nauczycieli wychowawców zespołów w Ośrodkach Specjalnych do art. 34a KN, co zapewni im prawo do otrzymania dodatku funkcyjnego za wychowawstwo.

Podczas zebrania nie zabrakło oczywiście gości specjalnych, a wśród nich byli m.in. przewodniczące Rady Sekcji z poprzednich kadencji, przedstawiciel Lubelskiego Kuratora Oświaty, władze lubelskiej „Solidarności” oraz duszpasterz nauczycieli.

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania rozpoczęła kolejny etap wyborów w „Solidarności”, czyli wybory w sekcjach regionalnych. Następnie będziemy wybierać władze regionalne, a na zakończenie roku wyborczego – krajowe.