81 532-08-11

oswiata.lublin@solidarnosc.org.pl

Email

Królewska 3

20-109 Lublin

81 532-08-11

Centrala

Pon - Pt: 9:00 - 15:00

Godziny otwarcia

W hołdzie ofiarom stanu wojennego

Lubelska „Solidarność” zainicjowała obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. 13 grudnia br. w Lublinie oddano hołd ofiarom reżimu komunistycznego.

Wczesnym popołudniem dyrektor Lubelskiego Oddziału IPN Mateusz Kotecki otworzył wystawę plenerową, pokazującą genezę i przebieg stanu wojennego w  Polsce. W swoim wystąpieniu podkreślał, jak ważne jest mówienie o prawdziwych przyczynach wprowadzenia stanu wojennego i nieustanne przypominanie, jak wielka była to zbrodnia.

Punktualnie o 16:00, na Placu Litewskim, przed Pomnikiem Konstytucji 3 Maja głos zabrał Przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego Marian Król, który podkreślił, że „Solidarność” przez 40 lat przychodzi 13 grudnia pod ten pomnik, by oddawać hołd walczącym o wolność. Podkreślał, że w latach komuny spotkanie w tym miejscu groziło poważnymi represjami, jednak zawsze byli odważni, którzy tę tradycję pielęgnowali.

 Następnie zebrani ułożyli symboliczny biało-czerwony krzyż z płonących zniczy oddając w ten sposób cześć i honor bohaterom grudnia 1981 r.

Już po raz 11. w kościele pobrygidkowskim w Lublinie odbył się Koncert Pieśni Niepokornej. Młodzi wykonawcy z Lubelszczyzny dziękowali w ten sposób wszystkim, którzy ponieśli ofiarę wprowadzenia stanu wojennego. Po koncercie odbyła się Msza św., pod przewodnictwem ks. bp. Mieczysława Cisło. Homilię wygłosił ks. prof. Jarosław Jęczeń, zwracając uwagę, jak wielkie znaczenie ma głoszenie prawdy o ciemnych dniach grudnia 1981 r. Podkreślił, że według badań duża część polskiego społeczeństwa nadal trwa w przekonaniu, że stan wojenny miał nas ochronić przed agresją sowiecką.

Na zakończenie uroczystości zebrani przeszli pod Światło Pamięci Ofiar Komunizmu, gdzie zapalono znicze oraz pod pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Tam głos zabrali zaproszeni goście, a następnie złożono kwiaty.

W uroczystościach rocznicowych w Lublinie wzięli udział represjonowani i internowani w stanie wojennym, związkowcy, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz organizacji społecznych.

Obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego będą kontynuowane 16 grudnia w Świdniku, a ich zakończenie odbędzie się 18 i 19 grudnia w Tarnogrodzie uroczystościami regionalnymi.

Galeria foto >>>