81 532-08-11

oswiata.lublin@solidarnosc.org.pl

Email

Królewska 3

20-109 Lublin

81 532-08-11

Centrala

Pon - Pt: 9:00 - 15:00

Godziny otwarcia

Zabezpieczenie w budżetach na 2023 rok w poszczególnych organów prowadzących

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przy Zarządzie Regionu Środkowo-Wschodniego  reprezentując interesy członków Związku ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest  Miasto Lublin oraz Samorząd Województwa Lubelskiego wniosła o zabezpieczenie w budżetach na 2023 rok w poszczególnych organów prowadzących, w części dotyczącej oświaty  środków finansowych, które pozwolą szkołom i placówkom na realizację zwiększających się stale zadań.