81 532-08-11

oswiata.lublin@solidarnosc.org.pl

Email

Królewska 3

20-109 Lublin

81 532-08-11

Centrala

Pon - Pt: 9:00 - 15:00

Godziny otwarcia

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zaprasza nauczycieli do zgłoszenia się na bezpłatne szkolenie on-line w ramach projektu „Lekcja:Enter” (ogólnopolski projekt dla nauczycieli podnoszący kompetencje z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych – TIK, rekomendowany przez MEiN).

Realizatorem szkoleń jest Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność” – ogólnopolska, akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli. Dotychczas przeszkolono w ramach IDN”S” ponad 3 tys. nauczycieli w projekcie „Lekcja:Enter”.

Trzy projekty grantowe w ramach projektu „Lekcja:Enter”  są realizowane przez IDN „S” od  stycznia 2023 r. do końca czerwca 2023 r. dla ponad 2 tys. nauczycieli  z 12 województw:  kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, mazowieckiego, lubuskiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, lubelskiego, łódzkiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Przystąpienie do projektu „Lekcja:Enter” przez nauczycieli danej szkoły  jest  wypełnieniem  jednego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023.

Ponadto projekt „Lekcja:Enter” koreluje z rządowym programem „Aktywna tablica”. Ułatwia otrzymanie przez szkołę wsparcia finansowego z programu „Aktywna tablica” i wypełnienie zobowiązań szkoleniowych w tym programie.

Solidarność KSOiW – Zaproszenie na bezpłatne szkolenie. (solidarnosc.org.pl)